• Request support for nutrition coordination, information management and nutrition in emergencies

  • التماس الدعم لتنسيق التغذية وإدارة المعلومات والتغذية في حالات الطوارئ

  • Buscar apoyo para la coordinación de la nutrición, la gestión de la información y la nutrición en situaciones de emergencia

  • Demander un appui pour la coordination de la nutrition, la gestion de l'information et la nutrition dans les situations d'urgence

  • Solicite apoio para coordenação em nutrição, gestão de informação e nutrição em emergências

Publication: 04.04.2022

Ukraine Crisis - Fortnightly Technical Update calls on IYCF-E / Криза в Україні – Двотижневі технічні оновлення до IYCF-E

Meetings

Українська нижче.

The Infant Feeding in Emergencies (IFE) Core Group is a global collaboration of agencies and individuals whose function is to address policy, guidance and training resource gaps hampering programming on infant and young child feeding support in humanitarian contexts. The IFE Core Group serves as the Global Thematic Working Group on IYCF-E for the Global Nutrition Cluster Technical Alliance.

In response to the many requests for technical guidance and offers of support from Infant and young child feeding and breastfeeding specialist organisations across Europe, UNICEF and the IFE Core Group will host the Ukraine Crisis - Technical Update Calls on IYCF-E the next call will be on Tuesday the 19th of April. These calls will last 1 hour and will be held fortnightly at 13.00 (GMT+1) (3 pm Kyiv).

The calls will be used to update participants on global-level IYCF-E initiatives in support of this emergency, orient participants on the latest IYCF-E tools, best practices and available resources, and hear from those who are responding to the emergency on the current technical challenges, successes, gaps and emerging needs are in the field of IYCF-E. The calls will be technical in nature and in no way replace the coordination function of the Nutrition Cluster. We warmly invite you to the Ukraine Crisis- Technical Update Calls on IYCF-E.

Please register your interest here and share it widely with your colleagues.


Moderated by:
Fatmata Fatima Sesay, Nutrition Specialist, UNICEF Programme Division
Isabelle Modigell, Global IYCF-E Advisor, Save the Children UK

The calls will be delivered in English , with Ukrainian and Polish interpretation

 

 

Основна група з питань годування немовлят у надзвичайних ситуаціях (IFE) — це глобальна співпраця агенцій та окремих осіб, функція яких полягає в усуненні прогалин у політиці, керівництві та навчальних ресурсах, які перешкоджають розробці програм підтримки годування дітей грудного та раннього віку в гуманітарних контекстах. Основна група IFE служить глобальною тематичною робочою групою IYCF-E для Технічного Альянсу Глобального Кластера Харчування.

У відповідь на численні запити щодо технічних рекомендацій та пропозицій підтримки від організацій спеціалістів з годування немовлят та дітей молодшого віку в Європі, ЮНІСЕФ та Основна група IFE проведуть зустріч Криза в Україні-технічні оновлення до IYCF-E, починаючи з вівторка, 5-го. квітня. Ці дзвінки триватимуть 1 годину та відбуватимуться раз на два тижні о 13:00 (GMT+1) (15:00 Київ).

Дзвінки використовуватимуться, щоб інформувати учасників про ініціативи IYCF-E на глобальному рівні на підтримку цієї надзвичайної ситуації, зорієнтувати учасників щодо найновіших інструментів IYCF-E, найкращих методів роботи та доступних ресурсів, а також почути відгуки тих, хто реагує на надзвичайну ситуацію які існують поточні технічні проблеми, успіхи, прогалини та потреби, що виникають у сфері IYCF-E. Дзвінки матимуть технічний характер і жодним чином не замінять координаційну функцію Кластеру харчування. Ми щиро запрошуємо вас на зустріч Криза в Україні -технічне оновлення до IYCF-E.

Будь ласка, зареєструйте свій інтерес тут і поділіться інформацією зі своїми колегами.

 

Модерує:

Фатмата Фатіма Сесай, спеціаліст з харчування, програмний відділ ЮНІСЕФ

Ізабель Модігелл, глобальний радник IYCF-E, Save the Children UK

 

Розмови відбуватимуться англійською мовою з перекладом українською та польською мовами.